Sylwia Piekarska

Dnia 2.10.2018r. rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejną edycję działań w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja treści jest możliwa dzięki cyklicznej współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku do zajęć dołączyli uczniowie z klas najstarszych – wykazując się wiedzą i doświadczeniem.

W cyklu bieżących zajęć uczniowie przypomnieli ważne zasady troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nauczyli się rozpoznawać osobę nieprzytomną oddychającą, przypomnieli zasady prowadzenia rozmowy z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz ćwiczyli technikę pomocy – ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach!!!

Organizatotr

B.Augustynowicz

Szyje się !

W tym roku szkolnym w Pracowni Szycia rozpoczęliśmy zdobywanie nowej umiejętności- szycia na maszynie. Coraz lepiej poznajemy budowę maszyny do szycia i uczymy się samodzielnie nawlekać nici. Pierwsze ściegi wychodzą nam dość krzywo, ale nie podajemy się. A oto pierwsze nasze projekty – torby, które przydadzą się każdemu.

Trzymajcie za nas kciuki!

                                                Uczniowie klas szkoły

                                             Przysposabiającej do pracy

                                           Pod opieką pani Ewy Poważa

SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Wyjątkowe wydarzenie  miało miejsce w Hotelu Logos 6 czerwca bieżącego roku. Nasza szkoła zorganizowała tego dnia XIV Powiatową Konferencję nt kształcenia osób  z niepełno sprawnościami. Tematem przewodnim spotkania było hasło „ Szkoła do zadań specjalnych” .

Osoby decydujące o szkolnej przyszłości dziecka stoją przed dylematem: Gdzie jest jego miejsce we współczesnym kształceniu? Która szkoła mu zapewni pełniejszy rozwój, większą samodzielność i zaradność życiową? Gdzie będzie mu lepiej? Gdzie dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miało wsparcie i przyjaciół? Kto „rozwinie mu skrzydła” na jego miarę? Często rodzice boją się decyzji, nie wiedzą czym kierować się  w wyborze szkoły. Odległością od domu? Nazwą szkoły? Jej ofertą edukacyjną? Ilością uczniów w klasie?

Podczas konferencji zaproszeni goście mogli usłyszeć opinie specjalistów, rodziców oraz absolwentów naszej szkoły. Podczas tego spotkania  mogli sami ocenić, jakie walory posiada szkolnictwo specjalne w dzisiejszej rzeczywistości i gdzie jest miejsce dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, pan Roman Krzyżopolski. Wystąpienia zaproszonych gości zapoczątkowała Pani Anna Topór Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  i Kształcenia Specjalnego. Zwróciła uwagę na szczególne potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. O możliwościach i potrzebach mówiły także zaproszone panie psycholog, p. Hanna Zienkiewicz – doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz p. Magdalena Wysocka – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie. Pani Magda podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Augustowie,a osobą która często odwiedza naszą placówkę jest Wicestarosta, Pani Katarzyna Beata Sturgulewska. W ciepłych słowach podzieliła się ze słuchaczami konferencji swoimi wrażeniami z odwiedzin w naszej szkole i była kolejnym głosem potwierdzającym, że jesteśmy „Szkołą do zadań specjalnych”. Kolejnym prelegentem była pani Elżbieta Arciszewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach.

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy piosenką „Koła autobusu kręcą się” przerwali poważne dysputy.

A potem polały się łzy……………

Powodem emocjonujących przeżyć i wyciąganych chusteczek były słowa rodziców uczniów naszej szkoły. Wyjątkowe doświadczenia związane z decyzjami o wyborze szkoły dla swojego dziecka, zmianach w funkcjonowaniu syna czy córki były szczególnym wyznaniem w wystąpieniu pani Małgorzaty Judyckiej oraz Katarzyny Omiljan. Pani Eliza Kuryło przekazała listownie swoje doświadczenia na temat rozwoju jej syna, Sebastiana. Wszystkie mamy jednogłośnie stwierdziły, że szkoła specjalna jest najlepszym miejscem do właściwego wspierania rozwoju ich dzieci oraz nabywania przez nich umiejętności szkolnych i społecznych. Wszyscy obecni na konferencji byli zdania, że osobiste doświadczenia są najcenniejszą oceną wartości szkolnictwa specjalnego.

Jednak nie tylko rodzice i specjaliści mieli tego dnia głos. Kolejnymi prelegentkami były absolwentki Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Magda i Patrycja podzieliły  swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją w szkole masowej, szkole specjalnej oraz opowiedziały o swoim obecnym zatrudnieniu.

Tegoroczna konferencja to także możliwość poznania oferty edukacyjnej szkoły specjalnej oferującej naukę uczniom z niepełnosprawnościami w powiecie augustowskim. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia filmu ukazującego specyfikę kształcenia w naszej „Szkole do zadań specjalnych”. Szkoła dodatkowo umożliwia rozwój i osiągnięcie sukcesu poprzez funkcjonowanie w niej Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych. Wartość tej oferty przedstawiona została na krótkiej prezentacji.

Całe spotkanie podsumował Pan Dyrektor Roman Krzyżopolski. Po raz kolejny tego dnia padły ważne słowa o szczególnych potrzebach uczniów z niepełnosprawnościami i możliwościach jakie oferuje im szkolnictwo specjalne.

Elżbieta Chilicka

Wieści z zespołów i indywidualnego nauczania

Zbliża się koniec roku szkolnego, więc nadszedł czas na podsumowanie. W czasie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych między innymi systematycznie realizowaliśmy dwa programy ,,Zajęcia twórcze z gliną i masami plastycznymi” oraz ,,Spotkania z książką”. Nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach plastycznych, w których zdobywali nagrody między innymi ,,Powiatowym Konkursie Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej” w ODK, ,,Koty Trzpioty” w bibliotece Miejskiej, w IX Regionalnym Konkursie Plastycznym ,,Inspiracje Muzyką”. Jak co roku w marcu, swoje umiejętności motoryczne nasi uczniowie zaprezentowali w czasie VII Augustowskiego Dnia Treningu Aktywności Motorycznej MATP. Atrakcją w czasie tego spotkania była zabawa z animatorkami kultury z Suwałk i pokaz baniek mydlanych. W czerwcu nasi dzielni sportowcy zaprezentowali się w czasie VIII Suwalskiego Dnia Treningu Aktywności Motorycznej MATP w Suwałkach. W czasie wycieczki do Straży Pożarnej zapoznaliśmy się z pracą strażaka oraz sprzętem, który jest wykorzystywany w tej ciężkiej pracy. W naszych zajęciach nie zabrakło także literatury i spotkań czytelniczych dziewcząt z zespołów z uczniem z indywidualnego nauczania Tomkiem. Bardzo atrakcyjne okazało się spotkanie z klasą I, II Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie, którego odbył się wspólny spacer do parku, w którym we wspaniałym otoczeniu przyrody, mogliśmy wysłuchać czytanej przez kolegów i koleżanki opowiadań. Niezapomnianych wrażeń dostarczył naszym uczniom rejs katamaranem zorganizowany z okazji Dnia Dziecka.  W czasie rejsu z Augustowa do Studzienicznej, nasi uczniowie poznawali piękną przyrodę, wspaniałe jeziora: Necko, Białe, Studzieniczne.  Po pracowitym, pełnym pozytywnych wrażeń roku szkolnym wszyscy zasłużyliśmy na wakacje.

              Życzymy wszystkim cudownych wakacji! Do zobaczenia w Nowym Roku Szkolnym !

                               Nauczyciele z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i nauczania indywidualnego.

Rok szkolny 2017/2018 kończymy kolejną sesją wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań oraz sposobów udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Przypomnieliśmy, w jaki sposób rozpoznajemy osobę nieprzytomną,  jak prowadzimy rozmowę z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, ćwiczyliśmy ułożenie bezpiecznej pozycji bocznej. Kolejne zadania obejmowały praktyczne ćwiczenia prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Od pierwszych lat działalności Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ogólnopolskiego programu „Ratujemy i uczymy ratować” włączyliśmy się w cykliczne prowadzenie zajęć edukacyjno – praktycznych. Stałość realizacji programu oraz zaangażowanie zostało docenione przez organizatorów – otrzymaliśmy hologram WOŚP. Dziękujemy.

Życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji!!!

Organizator zajęć:

Beata Augustynowicz

 

Bajeczny rejs

Wtorkowy poranek powitał nas chłodem i chmurami. Nie zrażając się tym grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie wyruszyła na wielką wyprawę, aby świętować Dzień Dziecka. W chwili rozlokowania na pokładzie katamaranu ,,Albatros” zza chmur wyszło słońce i cały świat wypełnił się kolorami. Zarówno aura jak i ludzie stali się lepsi. Nasi milusińscy, na co dzień zmagający się z różnymi trudnościami, tego dnia stali się pełnosprawnymi, małymi żeglarzami. Codzienne troski i zmagania odpłynęły w siną dal. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przenieśliśmy się do bajkowej krainy, w której królowała cudowna przyroda, woń traw, ziół, kwiatów, orzeźwiająca bryza, zmieniające się barwy tafli wody. Nasi cudowni czarodzieje to pani Ewa Maria Oskroba oraz załoga katamaranu Albatros pan Zbigniew Snarski i Tomasz Ciborowski, którzy bezinteresownie umożliwili nam ten rejs. BARZO IM DZIĘKUJEMY !

                                 Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnego nauczania.

Z wizytą u Strażaków

14 maja uczniowie naszej Szkoły mieli przyjemność odwiedzić Państwową Straż Pożarną w Augustowie z okazji  Dni Otwartych Strażnic. Już samo wejście na główny plac PSP wzbudziło u uczniów zafascynowanie oraz wielki podziw.Dzięki życzliwości panów strażaków, uczniowie zostali zapoznani ze sprzętem jakiego używa się podczas akcji pożarniczych. Wysłuchały również opowieści jak trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna jest praca strażaka i o akcjach. Wielką atrakcją  dla dzieci była możliwość wejścia do wozu strażackiego  oraz próba „gaszenia” fikcyjnego pożaru. Na sam koniec wycieczki strażacy upozorowali ćwiczebny alarm pożarowy z pokazem zjazdu po słynnej rurze strażackiej, co nagrodzone było oklaskami ze strony uczniów.

 

Agnieszka Szczygło

Elżbieta Chilicka

 

 

Festiwal „Złota nutka” w Suwałkach

W dniu 23maja 2018r. zespół muzyczno-taneczny „Arabeska” wziął udział w Festiwalu Piosenki „Złota Nutka” w Suwałkach, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
nr 1 w Suwałkach.  Tym razem, jako wokalista wystąpił Sebastian Malinowski, któremu towarzyszył zespól taneczny w składzie: Iza, Ola, Mateusz, oraz Michał. Sebastian wykonał piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka „Zatańczysz ze mną”. Swoim wykonaniem porwał do tańca i zabawy całą zgromadzoną społeczność festiwalową, która bardzo chętnie poddawała się wspaniałej atmosferze imprezy i aktywnie uczestniczyła w niej. Na zakończenie występu, wszyscy otrzymali kolorową nutkę nagrody oraz dyplom pamiątkowy. Wyjazd na festiwal odbył się w ramach realizacji projektu Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, współfinansowanego ze środków UE, w zakresie realizacji działania „Muzykoterapia”.

Iwona Bagińska.